WitamyWitamy na naszej stronie

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. Chcemy dać Państwu możliwość pozostania w kontakcie z nami i z naszą ofertą. Dołożymy wszelkich starań, aby prezentować Państwu pełen zakres naszej oferty. Jeśli nie znacie Państwo naszego przedszkola i nawiązujecie z nami pierwszy kontakt online, jest nam bardzo miło! Będziemy wdzięczni za uwagi i pytania, na które odpowiemy jak najszybciej.Wszelkie dane kontaktowe do naszej placówki znajdziecie Państwo w zakładce Kontakt 


 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU
RODZINA 500 PLUS

 
Sekretariaty szkół, przedszkoli oraz żłobków wydają wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego rodzicom (jeden wniosek na rodzinę).
W przypadku gdy rodzic będzie się ubiegał o świadczenie na pierwsze dziecko należy do wniosku dołączyć oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (druk format A4) oraz oświadczenie o dochodach z działalności gospodarczej (druk format A5) każdego pełnoletniego członka rodziny.
 
Sekretariaty szkół, przedszkoli oraz żłobków nie przyjmują wypełnionych wniosków o przedmiotowe świadczenie.

Wnioski można składać:
  • drogą elektroniczną (emp@tia, PUE ZUS, bankowość elektroniczna) – szczegóły postępowania w załączeniu
  • za pośrednictwem poczty
  • w siedzibie Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Jaśminowej 11 lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 (wnioski można składać od godziny 7:30 do godziny 17:00)
 
Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 
 
Wniosek złożony w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. zapewnia wypłatę świadczenia od dnia 1 kwietnia 2016 r. – nie nastąpi utrata świadczenia.
 
Organ właściwy ma trzy miesiące, od dnia złożenia wniosku, na wydanie decyzji administracyjnej oraz wypłatę świadczenia.
 
Infolinia w sprawie programu Rodzina 500 plus:
  • Delegatura Urzędu Wojewódzkiego – tel. 55 237 45 94
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – tel. 22 529 06 68


Więcej informacji o programie: http://elblag.eu/index.php/rodzina-500-plus


Chwila refleksji - spoty reklamowe warte obejrzenia

O czym NAPRAWDĘ marzą dzieci?
Mniej ekranu, więcej rodziny !


REKRUTACJA 2016/17

Wszelkie inforacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2016/17 znajdą Państwo na stronie eped.pl - klikając w zielony odnośnik obok:REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZORGANIZOWANYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O KONTYNUACJĘ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (dla dzieci chodzących do przedszkola): 1-14.03.2016 

DLA NOWYCH DZIECI: 
Wypełnianie na stronie internetowej wniosków, wydruk i składanie wniosków wraz z załącznikami w siedzibie jednostki I wyboru : 16-31.03.2016

 

 

                               


ADMINISTRATOR STRONY J.P. i M.W.